DÁVÁNÍ ÚTERÝ 2021

29. listopadu 2021

Kupte jednu, dejte jednu
Kupte jednu, dejte jednu

O letošních svátcích jsme spustili a Kup jeden, daruj jeden, abychom darovali a Thousand Jr . helmu a v nouzi ke každé zakoupené helmě. Díky vaší podpoře jste pomohli darovat přilby 650 dětem prostřednictvím našich partnerů v oblasti mobility.


NAKUPOVAT A DÁVAT


Seznamte se níže s neziskovými organizacemi, které us pomohly distribuovat helmy dětem v nouzi po celé Kalifornii.Projekt kola Bay Area

BAY AREA BIKE PROJEKT

Projekt kola Bay Area je a budovat komunitu prostřednictvím síly jízdních kol. Poskytují kola a vybavení pro děti v nouzi, pořádají vzdělávací workshopy pro rodiny a budují bezpečné a zábavné cyklistické komunity. 

Rodinná centra El Nido

RODINNÁ CENTRA EL NIDO

se sídlem v Los Angeles, El NidoPosláním společnosti je umožnit rodinám v oblastech s nízkými příjmy prolomit kruh chudoby, zneužívání, násilí a akademických neúspěchů. Jejich služby a programy poskytují vzdělávání, rozvoj a zdravotní a terapeutické služby pro malé děti, dospívající a celé rodiny.

Grow Cycling Foundation

GROW CYCLING FOUNDATION

Grow Cycling Foundation podporuje vzdělávání, přístup a příležitosti, které zvyšují rozmanitost a začlenění do cyklistiky. Vytvářejí nové cesty pro inkluzivní budování komunity a rozvoj kariéry v cyklistickém průmyslu a také posilují stávající programy, které se snaží odstranit překážky vstupu do cyklistiky pro marginalizované komunity.

East Side Riders

RIDERS NA VÝCHODNÍ STRANĚ

East Side Riders je a organizace zaměřená na posilování a inspirování obyvatel Watts – a jejich nového umístění v Comptonu – prostřednictvím kol. Od podávání bezplatných jídel členům komunity (bez otázek) až po nabízení kurzů bezpečnosti na kole pro děti ze sousedství, East Side Riders se zaměřuje na posun svých komunit kupředu.

Zdravé aktivní ulice

ZDRAVÉ AKTIVNÍ ULICE

Zdravé aktivní ulice je a vzdělávat, organizovat a poskytovat zdroje nedostatečně obsluhovaným komunitám k dosažení rovnosti v oblasti mobility a environmentální spravedlnosti. Se sídlem v Long Beach, Zdravé aktivní ulice má a přístup: 1) využít vzdělání k odstranění překážek cyklistiky, které historicky ovlivňují nízkopříjmové barevné komunity, a 2) využít advokacii k posílení pravomocí obyvatel k vytváření změn, které chtějí vidět.

CicLAvia

CICLAVIA

CicLAvia organizuje akce v ulicích bez aut, které spojují veřejná prostranství, aktivní dopravu a dobré zdraví, aby proměnily vztahy lidí s jejich komunitami a mezi sebou navzájem. Již více než 10 let otevírají ulice a pomáhají lidem zažít jejich čtvrti novým a , akcemi po celém okrese Los Angeles.

Nakupujte a dávejte

Zůstat v kontaktu